Start

Testa vår live-demo.

Testa vår live-demo!

Lyft och förläng värdet av er konferens – Skapa engagemang och interaktivitet med vår mötesapp!

MM3 CloudConf mötesapp stimulerar till att höja effekten och nyttan före, under och efter konferensen.

Några exempel på funktioner/innehåll: Praktisk information, Agenda, Deltagarlista, Mentometer, Fråga/kommentera och Enkät för utvärdering.

Arrangören får ett verktyg som främjar interaktion med konferensdeltagarna och en plattform som samlar konferensmaterial och värdefull input från deltagarna. Vi hjälper er att skapa ett bättre underlag för strategiska beslut, helt enkelt!

Deltagaren får en lättnavigerad app med all konferensinformation och funktioner som bidrar till större engagemang, varaktighet och känsla av delaktighet, samlat på ett ställe.

Välkommen att kontakta oss när ni har frågor om CloudConf mötesapp!