Mobilen som mentometer!

För att direkt mäta vad deltagarna tycker i olika frågor, kan vi erbjuda vår omröstningstjänst.

I princip har alla en mobiltelefon idag och de allra flesta klarar av att skicka SMS. Mer behövs inte för att använda mobilen som mentometerknapp.

Resultatet presenteras på en trevlig webbsida som kan anslutas till storbildskärmen i lokalen. Deltagarna och moderatorer får på så vis återkoppling i realtid.