MM3 & Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet Skåne anordnar mässa på Emporia i Malmö, där gymnasieelever från olika skolor i Malmö och Lund ställer ut med sina nystartade företag, som de skall lära sig att starta, driva och avveckla under sitt 3:e år på gymnasiet.
MM3 sponsrar med en mäss-app som gör det enkelt för arrangören att nå ut med information till alla deltagare samt samla in åsikter och information om mässan efteråt.