Deltagarlista

Deltagarnas kontaktuppgifter (visitkort) i mötesappen blir lättillgängliga för alla och bidrar till känsla av samhörighet.

Välkommen att kontakta oss för mer info.