Enkät

Få omedelbar återkoppling och spara massor av tid! Ni kan direkt ta reda på vad deltagarna tycker!

Genom vår enkätfunktion i mötesappen CloudConf kan deltagarna svara på frågor direkt via sina mobiler.

Arrangören kan följa resultatet i realtid på webben och även exportera sammanställt resultat för vidare analys i exvis Excel.

Snabbt och lätt i direkt anslutning till konferensen.

Välkommen att kontakta oss för mer info.