Praktisk Info

Praktisk Info är själva stommen i er mötesapp. Här ingår alla praktiska delar kring en konferens som tillsammans gör mötesappen
till deltagarnas egen smarta Guide.

Ni väljer förstås själv vilken information ni vill lägga in i appen och när den ska göras tillgänglig för era deltagare.

Några exempel på innehåll är: Instruktioner, Hotell, konferenslokal och övriga kring-arrangemang.

Innehållet går att uppdatera/redigera, även under pågående konferens.

Välkommen att kontakta oss för mer info.