Showing 20 of 74 messages

Home | Next | View Favourites | Display window | Submit comments | Refresh is on | Help

TimeFavouritesDisplayMessage
2019-05-20 11:37:54
Får jag ställa en fråga till?
2019-05-20 11:37:00
Är CloudConf något att ha?
2018-11-26 10:45:10
Hur ser ni på utvecklingen för nästa kvartal?
2018-08-30 11:16:36
Vad är klockan ?
2018-08-30 11:16:00
Vad är klockan ?
2016-09-29 13:32:54
Vilken blir viktigaste modefärgen nästa säsong?
2015-12-30 12:47:04
Kalle äger!
2015-12-30 12:46:50
Kalle äger!
2015-09-15 11:10:37
Hej!
2015-09-14 17:54:05
Hej hur mår ni
2015-09-14 10:31:13
Smart fråga
2015-08-28 14:28:12
Lisbeth var en fantastisk talare, så inspirerande
2015-08-28 14:27:55
Gillar inte oliver!!!!!
2015-08-28 12:21:40
Vi som sitter längst bak hör inte föreläsaren!
2015-06-24 09:17:57
Hej Bra jobbat
2015-05-28 19:43:37
Härligt att vara med!
2015-05-27 13:17:59
Bra med interaktion!
2015-05-27 04:03:36
Bra med interaktion!
2015-05-26 22:49:54
Nu testar vi autosvar
2015-05-26 22:08:28
Detta var utmärkt!

Home | Next | View Favourites | Display window | Submit comments | Refresh is on | Help