Showing 20 of 79 messages

Previous | Home | Next | View Favourites | Display window | Submit comments | Refresh is off | Help

TimeFavouritesDisplayMessage
2015-05-28 19:43:37
Härligt att vara med!
2015-05-27 13:17:59
Bra med interaktion!
2015-05-27 04:03:36
Bra med interaktion!
2015-05-26 22:49:54
Nu testar vi autosvar
2015-05-26 22:08:28
Detta var utmärkt!
2015-05-26 21:59:43
kul
2015-05-26 21:58:08
igen
2015-05-26 21:53:27
hej
2015-05-13 11:52:41
Välj bästa frågan. Bra förslag!
2015-05-13 11:50:32
Det regnar alldeles för mycket.
2015-05-13 11:49:44
Testar att kommentera
2015-05-04 20:05:43
Kunder vill ha leverans snabbare än vad vi klarar. När löser vi det?
2015-04-30 05:32:10
Kunder vill ha leverans snabbare än vad vi klarar. När löser vi det?
2015-03-30 15:08:59
Hur går det i kvartalsrapporten?
2015-03-27 16:56:26
Varför?
2015-03-26 15:07:51
Höj rösten
2015-03-24 13:59:13
10/10 mycket bra!
2015-03-23 20:15:34
Hur går det i kvartalsrapporten?
2015-03-23 14:28:20
Wryhfsd
2015-03-18 13:22:17
Nice job

Previous | Home | Next | View Favourites | Display window | Submit comments | Refresh is off | Help