facebook
tbutton

Mediapartners

Huvudpartners

Samarbetspartners

Agenda | Talare | Anmälan


Innovation och Tillväxt genom Mångfald 23-24 Mars 2011 i Malmö

För en utveckling av individer och organisationer som skapar trivsel på arbetsplatser och en arbetsmarknad för alla oavsett kön, sexuell läggning, Ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck eller etnicitet

Med nya ögon och nyare perspektiv samlar vi näringsliv, forskningsinstitutioner, politiker, entreprenörer och innovatörer under samma tak för att tillsammans inspireras och upptäcka fördelarna med mångfald som skapar arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Under konferensen träffar du såväl nationella som internationella personer och institutioner där mångfalden är den gemensamma nämnaren.

Vi vill nå dig som vill: Du får också t.ex. svar på:
Agenda
Talare
Anmälan